Beleidsplan

Steunfonds Radar richt zich op het mogelijk maken van leuke extra activiteiten voor en met cliënten met een (verstandelijke) beperking die gelieerd zijn aan zorginstelling Radar.
Uiteindelijk gericht op het geven van een impuls aan de kwaliteit van bestaan van deze groep mensen.

Omdat de stichting eveneens participatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid wil aanmoedigen, wordt het initiatief en de organisatie van deze extra activiteiten over gelaten aan het netwerk/omgeving van de doelgroep.

Stichting Steunfonds Radar beloont initiatieven die in de vorm van een concreet voorstel worden ingediend met een financiële bijdrage in de kosten.

Met de randvoorwaarde dat cliënten zelf ook een bijdrage doen aan de extra activiteit.