Doelstelling

De stichting Steunfonds Radar is notarieel opgericht op 8 december 1982 en kreeg de naam Stichting Sting (Stichting In Nood Gevallen) en de naam  werd op 15 november 2007 gewijzigd in Stichting Steunfonds Radar.

De doelstelling bleef dezelfde:

Het bijeenbrengen van middelen teneinde daarmee doeleinden die de zorginstelling Radar, gevestigd te Maastricht, nastreeft of projecten van de stichting te ondersteunen.
Het hoofddoel is het welzijn van de cliënten, met name: projecten, activiteiten en ontspanning.