Stichting Steunfonds Radar

Randwijcksingel 35
6229 EG Maastricht

Telefoon: 088 3505000

Kamer van koophandel nr. 4107019

Fiscaal nummer 8160.77.836

www.steunfonds-radar.nl

bankrekening: NL14SNSB 0871618044

Bestuur:

J.P. Giesen, voorzitter

secretaris: deze functie is momenteel vacant

R.H. Moobers, penningmeester

S. Brouwer, lid

U kunt contact opnemen met ons per mail of per telefoon:

email: info@steunfonds-radar.nl

telefoon 088-3505000 vragen naar heer J.P. Giesen